29-7-2016-GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN397747

0
86

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

MÜLGA ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURULU BAŞKANLIĞINCA 383 SAYILI K.H.K.’NIN 1. MADDESİNE GÖRE 21.07.2008 TARİH 280 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE HAZIRLANAN Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, HACILAR Mahallesi imarın 113887 ada 1,2,3,4,5,6 ve 7 nolu, 113894 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu, 113895 ada 1,2,3,4,5 ve 6 nolu parsellerinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 2981/3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince yapılan İmar Uygulaması Gölbaşı Belediye Encümeninin 17.03.2016 tarih ve 22/142 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 16.06.2016 tarih ve 1571/3476 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; 29.07.2016 TARİHİ İTİBARİYLE 1(BİR) AY süreyle Belediye ilan panosu ve diğer ilan yerlerinde ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397747) www.bik.gov.tr