29-7-2016-ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN 398051

0
97

ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN

ESAS NO : 2016/174 Esas KARAR NO : 2016/251
Mahkememizce davanın KABULÜ ile Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Emirler Köyü, cilt no. 36, hane no:17 de, BSN. 187’de 171110007164 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Faysal ve Gülseren kızı, 14/09/1999 doğumlu Tuçe Kahya’nın “Tuçe” olan adının “Tuğçe” olarak NÜFUSA TASHİHEN TESCİLİNE, karar verilmiş olup ilan olunur. 27/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 398051) www.bik.gov.tr