İHALE İLANI

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Yurtları İktisadi İşletmesi Ankara Şube Müdürlüğü 2016-2017 Öğretim Yılı Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağının İşletim Hakkı İşinin İhalesi Pazarlık Usulü(Açık Artırma) ile ihale edilecektir, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler, www.tskev.orq.tr internet sitesinde veya idarenin adresinde görülebilir.
1- İdarenin:
a) Adı:Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Yurtları İktisadi İşletmesi Ankara Şube Müdürlüğü
b) Adresi : Eti Mahallesi GMK Bulvarı No: 166 Anadolu Meydanı/ANKARA
c) Telefon ve Faks Numarası 0 312 231 67 26 0 312 231 20 98
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı:Ankara öğrenci Yurt Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağının İşletim Hakkının Sözleşmede Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Kiraya Verilerek öğrencilere Gerekli İdari Hizmetleri Sağlamaktır.lşin Süresi 12 Aydır.
3-İhale tarihi: 18 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Saat :10:00
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 375532) www.bik.gov.tr