29-6-2016-T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ375378

0
230

T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ
10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ÖRNEK
NO:4-5 İCRA EMRİNİN İLANEN TEBLİGATI

2015/25239 ESAS
ALACAKLI : ŞENGÜL DEMİREL, 13257009726 TCNolu,
VEKİLİ : Av. Ali Akın AnalYeşilırmak Caddesi 11/9 Kızılay Çankaya / ANKARA
BORÇLU : AHMET USTA. J3302008254 TCNolu, Mustafa – Feride oğlu/kızı, 02/02/1952 DTarihli İvedik Caddesi, No:87/17, Demetevler Yenimahalle/ ANKARA
BORÇ MİKTARI : 34.106,92 TL.(Takip çıkışı)
Ankara 10. Aile Mahkemesi’nin 2004/309 Esas ve 09/06/2004 tarihli 2004/674 Kararı ile iş bu icra emrinin tebliğ tarihinden itibaren borcu ve takip masraflarını 22 gün içinde ödemeniz borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkında dair bir itirazınız varsa icra dairesine bildirmeniz, İcra ve İflas Kanununun 32’nci maddesi gereğince ve bu süre içinde borcu (teminatı) ödemez (vermez) iseniz, icra mahkemesinden veya Yargıtay’dan veya yargılamanın yenilenmesi yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı, yine bu müddet içinde 74’üncü madde gereğince mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız 337 nci madde gereğince hapis ile cezalandıracağınız, Yukarıda yazılı işin 22 gün süre içinde yapılmaması, aksi halde ilam hükmünün zorla yerine getirileceği ve ilam hükmüne muhalefetin ayrıca İcra İflas Kanunu’nun 343’üncü maddesindeki cezayı gerektireceği, ihtar olunur.
İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T Vakıflar Bankası T.A.O.
1 ban No : TR75000150015800729049308
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 375378) www.bik.gov.tr