29-6-2016-T.C. ELMADAĞ (SULH HUKUK MAH.) 375510

0
127

T.C. ELMADAĞ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/25 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Elmadağ İlçesi, Yenice Mahallesi, 725 Ada, 28 Parsel. Taşınmaz üzerinde 1 salon, 3 oda, mutfak, banyo ve Wc’den oluşan yığma kargir nitelikli yaklaşık 92 m2’lik tek katlı sobalı 3A sınıfı 45-50 yıllık yapı vardır. Yine aynı parsel üzerinde 41 m2’lik tek katlı, binaya bitişik olan ve müştemilat olarak kullanılan 1A sınıfı 45-50 yıllık yapı mevcuttur. Yine taşınmaz üzerinde çeşitli yaş ve cinste toplam 19 adet ağaç vardır.
Adresi : Yenice Mahallesi Cengiz Sokak No:17 Elmadağ/ANKARA
Yüzölçümü : 904 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Konut alanı, ayrık veya ikiz nizam 2 kattır.
Kıymeti : 159.380,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 08/08/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 02/09/2016 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : Elmadağ Adliyesi 1.Kat Mezat salonu Elmadağ/ANKARA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/25 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/06/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 375510) www.bik.gov.tr