29-12-2016-T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ 518501

0
61

T.C. ANKARA 26. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/2755 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan ..on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün-sonuna» kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda^ızıiı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/12/2016

1. İhale Tarihi : 01/02/2017 günü, saat 11:45 – 11:50 arası.
2. İhale Tarihi : 22/02/2017 günü, saat 11:45 – 11:50 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 15.000,00 TL. 1 %1 06 AVY 05 plakalı, 1991 model, Dodgc marka, Fargo 250 AS tipli, kırmızı renkli, muhtelif vuruk ve çizikler mevcut Açık kasa, ön sol tampon kırık, muhtelif yerlerde boyalar atmış.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 518501) www.ilan.gov.tr