İLAN ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/415 Esas KARAR NO : 2016/329
Davacı AHMET HATİPOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın Kabulüne, Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Turan Köyü, Cilt No:6, Hane No:215, BSN:7’de nüfusa kayıtlı bulunan İsmet ve Saadet oğlu Lüleburgaz 07/07/1994 doğumlu 52909607682 TC kimlik numaralı AHMET HATİPOĞLU’nun Ahmet olan adının AZRA olarak Tashihine ve nüfus kütüğüne bu şekilde tesciline karar verilmiştir.
İlan olunur.27/12/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 518413) www.ilan.gov.tr