29-12-2016-ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI518802

0
57

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KAVAKLIDERE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No Vergi K.N. Mükellef Adı Soyadı(Unvanı) İhbarname Fiş No Vergi Kodu V.Dönemi Vergi Tutarı Ceza Tutarı İhb. Toplamı Adres
1 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111813DhR0000001 0010 01/2011-12/2011 12.151,60 TL 36.454,80 TL 48.606,40 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
2 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000003 0033 04/2011-06/2011 2.874,84 TL 8.624,52 TL 11.499,36 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
3 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000029 0033 07/2011-09/2011 3.389,39 TL 10.168,17 TL 13.557,56 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
4 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000030 0033 10/2011-12/2011 7.845,37 TL 23.536,11 TL 31.381,48 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
5 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000023 0010 01/2012-12/2012 11.678,00 TL 35.036,40 TL 46.714,40 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
6 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000024 0033 01/2012-03/2012 3.601,90 TL 10.805,70 TL 14.407,60 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
7 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000027 0033 10/2012-12/2012 4.627,73 TL 13.883,19 TL 18.510,92 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
8 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000012 0015 11/2011-11/2011 2.491,49 TL 7.474,47 TL 9.965,96 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
9 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000013 0015 12/2011-12/2011 2.243,43 TL 6.730,29 TL 8.973,72 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
10 3130248857 DSM ELEKTRİK İNŞ MOB REK MAK LTD ŞTİ 2016111413DhR0000022 0015 12/2012-12/2012 3.186,72 TL 9.560,16 TL 12.746,88 TL KAVAKLIDERE BÜKLÜM SK 39/4 ÇANKAYA
Yukarıda adı soyadı (ünvanı), dönemi ve nev’ileri yazılan Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefleri adına tanzim edilen vergi/ceza ihbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir.
1-213 sayılı V.U.K.’nun 105. maddesi gereğince adı (unvanı) yazılı mükelleflerin ilan tarihini izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. İlan tarihinden başlayarak 1(bir) aylık süre içerisinde Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale yada taahhütlü mektup veya telgraf ile adreslerinin bildirilmesi halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde VUK’nun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda mezkur şahıslara/mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
2-Kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde adı geçen Kanunun 106. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 1 aylık sürenin sonunda mezkur şahıslara tebligat yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 518802) www.ilan.gov.tr