T.C. BEYPAZARI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/185 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara Beypazarı İlçesi, 191 Ada, 1 Parsel, Karaşar Mah. Kirazyanı Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Parselin topografik yapısı eğimli olup, yapılaşmaya uygundur. Parsel üzerinde natamam villa mevcuttur. İlçe merkezine yaklaşık 27-28 km mesafede, Karaşar köyüne 3-4 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın yapı sınıfı 3-A olup yapı seviyesi %46’dır. Değerleme konusu parsel üzerindeki yapı tek katlı olup, brüt alan 88 m2 olarak ölçülmüştür. Çevre duvarları taştan, iç duvarları tuğladan yığma tarzda inşa edilmiştir. Natamam yapının kapıları ve pencereleri mevcut değildir. Çatısı kapalı değildir.

Yüzölçümü : 689 m2
İmar Durumu : Yayla evleri yapılacak şekilde özel olarak imar geçirilmiş alandır.
Kıymeti : 47.998,20 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 19/12/2016 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü : 13/01/2017 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri : Beypazarı Adliyesi satış odası

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/185 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/10/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 463961) www.bik.gov.tr