Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2016 gün ve 22 sayılı kararı ile onaylanan, Mamak İlçesi, Kızılca Mahallesi Çevre Yolu Doğusuna ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.