Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2016 gün ve 346 sayılı kararı ile onaylanan, Sincan İlçesi, Yenipeçenek Mahallesi 106 ada 429 no’lu parsele ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.