28/02/2015-DÜZELTME İLANI SİNCAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

0
577

İhale Kayıt Numarası* : 2015/19879
1-İdarenin
a) Adresi : Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Adalet mah. Ankara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Yenikent-Sincan/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası: (312)589 50 22-589 50 01
c) Elektronik Posta Adresi (varsa):
2- İhale Konusu Mal Alımının
a) Adı : Sebze ve meyve alımı
b) İhale Tarih / Saat : 23.03.2015-14:00
3- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Kamu: Kamu ihale bülteninde yayımlanmadı
İhale Bülteni Tarihi
4- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler: İIan metninin 3.maddesinin “b” bendindeki ihale tarihi 23.03.2015 olarak değiştirilmişti duyurulur.
1- İhale ilanlarında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hususlar bulunduğunun tespit edilmesi halinde Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında verilecek ilanlar olup ilanın yayımlanmasını takip eden on gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır.
* Kamu İhale Kurumundan alınacaktır.