T.C. Ankara Batı 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Esas No:2016/217
Davacı Haydar Açaç tarafından, Davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan soyadı tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 21/07/2016 tarihli 2016/217 esas sayılı kararla davacının davasının KABULÜ ile; Çorum ili Uğurludağ ilçesi Belkavak köyü Cilt No:7, Hane No:23’te nüfusa kayıtlı Yaşar ve Telli’den olma 28/07/1994 doğumlu Haydar Açaç’ın nüfus kayıtlarında AÇAÇ olan soyisminin düzeltilerek ÜLKÜ olarak nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, karar verilmiş olup, Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.21/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN396954) www.bik.gov.tr