28-5-2016-İLAN KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 338470

0
119

İLAN KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2016/24 Esas
Karar No: 2016/182
Davacılar tarafından açılan dava ile ilgili olarak mahkememizce yapılan yargılama sonucunda;”Davanın KABULÜ ile; Siirt İli Kurtalan İlçesi Kayabağlar Köyü/mahallesi C:15 H:67 BSN:98’de 63853050370 TC. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı Sercan ve Zühal kızı 04/01/2016 doğumlu Nuzenur Polat’ın “Nuzenur” olan önadının “NAZENUR” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, karar verilmiş olup,Keyfiyeti ilan olunur.14/05/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 338470) www.bik.gov.tr