Yenimahalle İlçesi, 61525 ada 1 sayılı parsele ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2016 gün ve 597 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 uygulama imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.