28-2-2017-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

0
116

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE
ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2017 gün ve 218 sayılı karan ile onaylanan, “Çubuk İlçesi Hacılar Mahallesi 987 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda ve Belediyemiz Web sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 557260) www.ilan.gov.tr