28-12-2015-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(213217)

0
61

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 82225 Nolu Parselasyon Planı hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada parsel numarası yazılı imar uygulamasına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 22/12/2015 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
82225 Nolu Parselasyon Planı. (30402 ada tüm parseller) Bağlarbaşı ve
Yeşiltepe Mahalleleri Keçiören Belediye Encümeni’nin 21/10/2015 tarih ve 2732 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 10/12/2015 tarih ve 2848 sayılı kararı