1167 ada 32 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 18.11.2015 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.