28-10-2016-T.C.ÇUBUK İCRA DAİRESİT.C.ÇUBUK İCRA DAİRESİ

0
79

T.C.ÇUBUK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2013/444 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Ankara ili, Çubuk ilçesi, Muhsin Yazıcıoğlu Mah. Demirli-Kuruca-Gögüs Mevkii 3213 ada 17 parsel 13.386,79 m2 yüzölçümlü tarla vasfında olup satışa konu 9/256 hissedir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Parselin doğu cephesi kadastro yoluna cephedir. %10-15 oranında meyilli olup üzerinde herhangi bir müştemilat bulunmamaktadır. Parsel üzerinde hububat tarımı yanında, bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık yapılabilir durumdadır. Çubuk-Çankırı Şabanözü Bulv. 150 metre, Çubuk ilçe merkezine ise 3,4 km mesafededir. Satışa konu 9/256 hisse değeri 9.412,58 TL dir.
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı, 1/25000 ölçekli nazım 2023 Başkent Ankara nazım imar planı kapsamında olduğu, söz konusu 1/25000 ölçekli nazım imar planında gösterilmemiş olan kullanım alanları şematik olup, plan üzerinde ölçüm, yer belirleme ve uygulama yapılamamaktadır.

Kıymeti : 9.412,58 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu takyidattaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/12/2016 günü 10:30 – 13:35 arası
2. Satış Günü : 11/01/2017 günü 10:30 – 13:35 arası
Satış Yeri : ÇUBUK ADALET SARAYI MEZAT SALONU

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/444 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/10/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 463858) www.bik.gov.tr

Reklam