28-10-2016-T.C.BEYPAZARI-Basın-459482

0
100

T.C.BEYPAZARI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2016/13 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Beypazarı İlçe, 116 Ada No, 71 Parsel No, KÖST MAHALLESİ ALANİÇİ MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Ankara ili Beypazarı ilçesi Köst mahallesinde kain, tapunun 116 ada 71 parselinde kayıtlı bulunan 12.652,34 m² miktarlı üzerinde 36 adet ahlat ağacı olan killi tınlı toprak yapısı ve %3-5 arasında değişen meyile sahip olan kuru tarım yapmaya uygun tarla Adresi :Yüzölçümü : 12.652,34 m² Arsa Payı :İmar Durumu :Kıymeti : 24.925,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 09:30 – 09:40 arası 2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 09:30 – 09:40 arası Satış Yeri : BEYPAZARI ADALET SARAYI ZEMİN KAT SEÇİM KALEM ODASINDA –

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Beypazarı İlçe, 1679 Ada No, 1 Parsel No, BAŞAĞAÇ MAHALLESİ Mahalle/Mevkii, AŞAĞIBAŞAĞAÇ MEVKİİ Köyü, Ankara ili Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesinde kain,tapunun 1679 ada 1 parselinde kayıtlı bulunan 4.035,00 m² miktarlı Nallıhan yolu üzerinde ana yola yakın toptancı hali olarak yapılan işyerlerinin karşısında imarlı E=0,50 Yençok =9,50 olan ticari arsa Adresi :Yüzölçümü : 4.035 m² Arsa Payı :İmar Durumu :Kıymeti : 121.050,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler :1. Satış Günü : 28/11/2016 günü 09:40 – 09:50 arası 2. Satış Günü : 23/12/2016 günü 09:40 – 09:50 arası Satış Yeri : BEYPAZARI ADALET SARAYI ZEMİN KAT SEÇİM KALEM ODASINDA

Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/10/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-459482) www.bik.gov.tr

Reklam