28-1-2017-MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN538176

0
109

MAMAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Sayı : 55765385-604.4
1- Belediyemiz sınırları içerisinde Aşağıda adresleri yazılı bulunan 1. adet Kafeterya, ve belediye hizmet binası içerisindeki 1 adet berber salonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale edilerek 3. yıl süreli olarak kiraya verilecektir.
2- Söz konusu 1 adet Kafeterya 1 adet berber salonunun kiraya verilmesi ile ilgili ihaleye ait Muhammen bedel, Geçici teminat tutarı, ihale günü, saati ve adresi aşağıya çıkarılmıştır.
3- Söz konusu işyerlerinin ihalesine katılabilmek için ihaleye ait Muhammen bedelin %3 olan Geçici teminat bedelini ve şartname bedelini İhale günü, en geç saat 09.00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
4- ihaleye konu işlerin kiralanması ile ilgili İhale şartnamesi 100,00-TL karşılığında verilecek olup, ücretsiz olarak Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira İşleri Şefliğinden görülebilir.
5- İstekliler ihaleye katılabilmek için Kanuni ikametgah adresini belgelemek, T.C Numaralı kimlik belgesi bulundurmak geçici teminat bedeli ve şartname bedelini yatırmak zorunda olup ayrıca Şartnamede yazılı bulunan ve kendilerini ilgilendiren belgeleri de bulundurmak zorundadırlar.
İŞYERİ ADRESİ: CİNSİ 1.YIL MUH.BED %3 G.TEM İHA.TAR İHA.SAATİ KİRA SÜR.
1-Peyami Sefa Mahallesi Kafeterya 7.560,00-TL 227,00-TL 09/02/2017 10.00 3 yıl
2-Berber Salonu. (6 m² ) 2.220,00-TL 67,00-TL 09/02/2017 10.05 3 yıl İLAN OLUNUR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 538176) www.ilan.gov.tr