Büyükşehir ’nin 25.11.2015 gün ve 2335 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 112167 ada 2 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...