28-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI(232679)

0
98

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.11.2015 gün ve 2335 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi 112167 ada 2 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.