28-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI(232669)

0
65

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 gün ve 2634 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notları Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.