2015/15117 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/09/2016
1. İhale Tarihi : 04/11/2016 günü, saat 10:10 – 10:15 arası.
2. İhale Tarihi : 25/11/2016 günü, saat 10:10 – 10:15 arası.
İhale Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu Etimesgut/Ankara
No   Takdir Edilen Değeri TL. Adedi   KDV     Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1        53.000,00                   1        %1      06 FE 8548 Plakalı, 2013 Model, VOLKSWAGEN Marka, CAYX47835 Motor No’lu, WV1ZZZ2KZEX041754 Şasi No’lu, Rengi Gri, 06 FE 8548 plakalı, VolksWagen marka, 2013 model, 2 KN tipinde gri renkli, caddy BB Van Kamyonet olduğu, şase numarasının: WV1ZZZ2KEX041754, Motor no: CAYX47835 olduğu tespit edilmiştir. Aracın kaportasında muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. Aracın kaportasında çizik yerlerin onarılması için gereken bedel 1.000,00 TL olarak tespit edilmiştir. Aracın 2. el değerinin 54.000,00 TL olduğu, araca yapılması gereken masrafın ise 1.000,00 TL olduğu tespit edilmiş olup aracın mevcut haliyle değerinin; 54.000,00 TL – 1.000,00 TL = 53.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.