28-05-2016-T.C. ANKARA 24. İCRA DAİRESİ-BASIN 329108)

0
95

2014/24032 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 29/04/2016
1.İhale Tarihi: 31/05/2016 günü, saat 14:00 – 14:03 arası.
2.İhale Tarihi: 15/06/2016 günü, saat 14:00 – 14:03 arası.
İhale Yeri: Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 180.000,00 1 %18 06 BS 6126 Plakalı , 2009 Model , OTOKAR/MAGIRUS Marka, Sultan C. 125 S / B 50 BD AC Tipli, 10665016 Motor No’lu , NLR16C11C9A005899 Şasi No’lu, Rengi Beyaz, 06 BS 6126 Plaka sayılı Tek katlı Sincan – Sıhhıye hattında çalışan (Özel Halk Otobüsü- Toplu Taşıma Aracı)Araç kaportasının kullanım şekli ve modeline göre iyi durumda, muhtelif ezik ve çizikler mevcut , Aracın yürür vaziyette olduğu anlaşılmış olup ,Araç bu hatta tahsisli olup (Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Genel Müdürlüğünün Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben yazmış olduğu 18/04/2011 tarihli yazıda 05/08/2008 tarihi itibari ile 10 YIL çalışma süreli sözleşmenin mevcut olduğu görülmüştür )aracın muhammen bedeliSincan – Sıhhıye hattında süreli sözleşmeli olmasına bağlı olarak değerlendirilmiştir. (Süreli Sözleşmeli kullanım hakkının İcrai satıştan sonra devir , kayıt ve tescil işlemleri EGO Genel Müdürlüğü ile yapılacaktır. İhale alıcılarının devir işlemleri hususunda EGO Genel müdürlüğü ilgili biriminden araştırmasının yapması hususu ilanen tebliğ olunur.29/04/2016