28-03-2016-T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-BASIN 288212

0
100

ESAS NO: 2015/535 KARAR NO : 2016/48
Davanın kabulü ile, Konya ili, Halkapınar ilçesi, Merkez Mah./Köyü, Cilt No: 65, Hane No: 35, BSN: 26 da nüfusa kayıtlı, Osman Sinan ve Menşure kızı, 20.04.1991 Ereğli doğumlu, 52168335968 TC kimlik numaralı davacı Durdane Akıncı’nın nüfus kayıtlarında Durdane olan isminin “Durdane Eda” olarak düzeltilmesine, tarih ve 2015/535 Esas, 2016/48 Karar sayılı ilamla karar verilmiştir.
İlan olunur. 24/03/2016