2/7/2015-ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI

0
486

2013/17
Müflisin Adı ve Adresi : Hema Dişli San.Ve Tic.A.Ş .(Yeni Ünvanı ORSAV MAKİNA SAN.Ve TİC.A.Ş.)
Turan Güneş Bulvarı Çata İş Merkezi 32/9 Yıldız Çankaya/ANKARA
Müflis Hema Dişli San.Ve Tic.A.Ş .(Yeni Ünvanı ORSAV MAKİNA SAN.Ve TİC.A.Ş.) hakkındaki alacak vc istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş. İcra ve İflas Kanunun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli Ankara İflas Dairesinde İncemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün İçinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması, gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 17/09/2015 günü saat 14.00’de Ankara İflas Müdürlüğünde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İİK.nun 232. 234. 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.30/06/2015