27-8-2016-ANKARA 12. ASLİYE – (Basın-421416)

0
71

ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2016/109 Esas
KARAR NO : 2016/144
Davacı RESMİYE TALAY tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 15/04/2016 tarih ve 2016/109 Esas-2016/144 Karar sayılı ilam gereğince;
Davanın kabulü ile, Van İli,Gürpınar İlçesi, Işıkpınar mahallesi, Cilt No: 26, Hane No:, 82, BSN 46 ile nüfus silicine kayıtlı Alaettin ve Yadigar’dan olma, 01/03/1997 doğumlu, 24905605900 T.C. Kimlik Nolu davacı Resmiye Talay’ın nüfus sicilinde yazılı bulunan Resmiye adının iptali ile Meryem olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur. 24/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-421416) www.bik.gov.tr