27-6-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 371871

0
113

İLAN
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çankaya İlçesi Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi aşağıdaki parselleri kapsayan 82164/2 nolu parselasyon planı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 09.06.2016 tarih ve 1463 sayılı karan ile onaylanmış olup, 3194 Sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 27.06.2016 tarihi itibariyle “1” aylık süreyle askıya çıkarılmıştır.
ADA/PARSEL
Çankaya İlçesi, Mühye Mahallesi 29555 ada 1, 2, 3,4 nolu parselleri ve ihdas alanları.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 371871) www.bik.gov.tr