27-11-2015-T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN- (BASIN 191607)

0
64

ESAS NO : 2015/260 KARAR NO : 2015/290
Kezban Karadağ aleyhine mahkememizde açılan Ad Düzeltilmesi İstemli davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Kastamonu ili Azdavay ilçesi Çamlıbük Köyü nüfusuna kayıtlı, Mahir ve Hasibe’den olma, 01/08/1970 doğumlu, TC:22541760298 kimlik numaralı,Cilt: 20, Hane:29 Bsn:13 sicilde kayıtlı Karadağ soy isminin iptaliyle Açıkgöz olarak düzeltilmesine karar verildi. 23/11/2015