27-11-2015-İLAN Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinden(191600)

0
71

ESAS NO: 2015/360 KARAR NO: 2015/389
Davacı, AYŞEGÜL YALÇIN ile Davalı, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında-mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle; Davanın kabulü ile;Ankara İli, Bala İlçesi, Tohumlar Mah/Köyü C:58 H:26 BSN:195 TC Kimlik No:12538052376’de nüfusa kayıtlı Şerafettin ve Gülkız’dan olma, Altındağ 09/12/1987, doğumlu AYŞEGÜL YALÇIN’ın nüfusta “AYŞEGÜL” olan adının “SUVOLTA” olarak DÜZELTİLMESİNE,Dair karar ilan olunur. 10/11/2015