27-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI(232667)

0
89

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.12.2015 gün ve 2635 sayılı kararı ile onaylanan, “Gölbaşı İlçesi, Taşpınar Mahallesi Kırsal Yerleşme Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği” Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.