2011/30
Müflisin Adı ve Adresi: Hedef İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No:22/14 Çankaya-
Müflis Hedef İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen 36-37-38-39-40 Nolu alacak başvurularına ait 1 nolu ek sıra cetveli Ankara İflas Dairesinde incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması, gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 21/07/2016 günü saat 14.00’de Ankara İflas Müdürlüğünde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İİK’nın 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 24.05.2016

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...