2011/30
Müflisin Adı ve Adresi: Hedef İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Kavaklıdere Mah. Büklüm Sok. No:22/14 Çankaya-ANKARA
Müflis Hedef İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş, İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen 36-37-38-39-40 Nolu alacak başvurularına ait 1 nolu ek sıra cetveli Ankara İflas Dairesinde incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya itirazların ilandan itibaren 7 gün içinde İcra Mahkemesine, alacağın esas veya miktarına ilişkin itirazların 15 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması, gereken kanuni işlemin ifası için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak tayin edilen 21/07/2016 günü saat 14.00’de Ankara İflas Müdürlüğünde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu İİK’nın 232, 234, 235. maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 24.05.2016