Mahkememizin 24/12/2015 tarih ve 2015/317 Esas 2015/340 Karar sayılı ilamı ile; Mardin ili. Derik İlçesi. Pınarcık Mahallesi/Köyü nüfusuna kayıtlı, 40513858958 TC kimlik numaralı Aysel Dursun ‘un “Aysel” olan ön adının “HAVİN AYSEL” olarak nüfusa TASHİHEN TESCİLİNE karar verilmiştir.
İlan olunur. 18/01/2016