“Çankaya Mühye, Karataş, İmrahor 2.Etap KDGPA sınırı” dâhilinde ve Mühye kd.543, 546, 3271, 3273 ve 3275 nolu parsellerin bulunduğu bölgedeki Teknik Altyapı Alanı (Trafo alanı) yerinin düzenlenmesine ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 tarih 137 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.