26/02/2015-TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL YARDIMLAŞMA

0
79

Vakfımızın 16.Olağan Genel Kurulu 23.05.2015 Cumartesi günü saat 10.00’da TA KAV Ankara Sosyal Tesisleri (Taşkent Cad. No:56 Bahçelievler-ANKARA) adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 24.05.2015 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1) Açılış
2) Başkanlık Divanının Seçimi
3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
4) Konukların konuşması
5) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüş ve önerilerin açıklanması, görüşülmesi
6) Denetim Kurulu raporunun okunması,görüş ve önerilerin açıklanması,görüşülmesi
7) Dönem Bilançosunun okunması,görüşülmesi,kabul edilmesi
8) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
9) 2015-2016 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesi
10) 15.Olanğanüstü Genel Kurulda vakfın geleceği ile ilgili alınan tüzük değişiklikleri mahkeme ve yargıtayca kabul görmediğinden bu konudaki yeni önerilerin görüşülerek karara bağlanması,
11) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu adaylık başvurularının alınması
12) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
13) Dilek ve Temenniler
14) Kapanış