26/02/2015-T.C. ANKARA 4. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

0
174

2014/21304 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Altındağ ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Bentderesi caddesinde kain imarın
21993 ada 3 parselde kayıtlı 6420 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın Anatolia İş Merkezinin bulunduğu taşınmazda 20/6421 arsa paylı çarşı katı Blok, 1. kat 79 nolu dükkan nitelikli taşınmaz bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Satılmasına karar verilen taşınmazın bulunduğu dükkan, 4 Blok apartman dairesi ve Blokların ön cadde cephesinde zemin ve 1.kattan oluşan çarşı bloğunu da içeren site içerisinde bulunmaktadır. Blok orta kısmından girilen giriş kısmı, çarşı içi ve çarşı içinden çıkılan üst kat natamam durumda yarım bırakılmıştır. Dükkan, bölmeleri yapılmamış açık tek hacim durumunda yerler şap beton durumunda duvarlar kısmi boyalıdır. Sadece bazı kolon araları kapatılmıştır. Çarşı içi inşaat halinde olduğundan çarşı içine çıkılan ön cadde cephesindeki bölüm ve kapı Belediye tarafından kapatılmış bulunmaktadır. Sadece 79 nolu dükkanın tam olarak tamamlanması halinde bile çarşı içi ve üst katı yapılmadan faal olarak işletilemez durumdadır. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır)
Adresi: Yenidoğan Mah. Bentderesi Cad. Anatolia İş Merkezi No:79 Altındağ/ANKARA
Yüzölçümü: 13,82 m2
Arsa Payı: 20/6421
İmar Durumu :
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 07/04/2015 günü 11:30-11:40 arası
2. Satış Günü : 05/05/2015 günü 11:30 -11:40 arası
Satış Yeri: ANKARA ADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU -SIHHİYE/ANKARA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, İkinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar kayıtsız, şartsız kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/21304 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/02/2015