Ana Sayfa Resmi İlan 26/02/2015-ADALET BAKANLIĞINDAN

26/02/2015-ADALET BAKANLIĞINDAN

23
PAYLAŞ

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/290 Esas, 2005/284 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...

Reklam