26-8-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 418873

0
75

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2016 gün ve 1622 sayılı kararı ile onaylanan Elmadağ İlçesi Gümüşpala Mahallesi 121 Ada 11, 12, 13, 14 nolu parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Değişikliği, Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 418873) www.bik.gov.tr