26-4-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ316450

0
92

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2016 gün ve 579 sayılı kararı ile onaylanan; Beypazarı İlçesi, Kayabükü Mahallesi 106 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 316450) www.bik.gov.tr