26-3-2016-DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ(287997)

0
152

İhbarname Fiş No Vergi
Kimlik No Soyad Ad / Unvan Vergi Kodu Vergi Dönemi Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Toplam Adres
20160222135050000003 5820467384 KOZANLAR İNŞ.TAAH.HAFR.NAK. 0015 201012201012 14.943,68 TL VZCZ 44.831,04 TL 59.774,72 TL ERZURUM MAH. KOYUNBAŞOĞLU SOK.NO:3/1 YERKÖY-YOZGAT
20160222135050000004 5820467384 KOZANLAR İNŞ.TAAH.HAFR.NAK. 0010 201001201012 18.463,43 TL VZCZ 55.390,29 TL 73.853,72 TL ERZURUM MAH. KOYUNBAŞOĞLU SOK.NO:3/1 YERKÖY-YOZGAT
20160222135050000005 5820467384 KOZANLAR İNŞ.TAAH.HAFR.NAK. 0033 201010201012 18.438,43 TL VZCZ 55.315,29 TL 73.753,72 TL ERZURUM MAH. KOYUNBAŞOĞLU SOK.NO:3/1 YERKÖY-YOZGAT
Yukarıda Adı Soyadı/ Unvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen vergi ve ceza türleri yazılı ihbarnameler 213 sayılı V.U.K. Hükümlerine göre mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104 ,105 ve 106’ncı maddeleri gereğince İlan listesinde yer alan mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde Dışkapı Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususları ihtar olunur