26-1-2017-T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden-537050

0
83

İLAN
T.C. Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesinden
Esas No : 2016/436 Karar No : 2016/524
Davacı SEÇİL SOLMAZ tarafından davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine açılan Nüfus (Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli-Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasında; verilen karar gereğince;
Davanın kabulü ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “SEÇİL” olan adının “ACUN OZAN” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Mersin İli, Toroslar İlçesi, Sağlık Mah/Köyü, Cilt No:23, Hane No:697, BSN:4, TC Kimlik No:23728939148’de nüfusa kayıtlı Mustafa ve Muazzez’den olma, 21/07/1984 doğumlu, SEÇİL SOLMAZ’ın nüfusta “KADIN” olan cinsiyetinin “ERKEK” olarak DÜZELTİLMESİNE,
Dair karar ilan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 537050) www.ilan.gov.tr