26-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(233360)

0
164

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 130 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.

Reklam