26-1-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ(233353)

0
118

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 127 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Sınırı Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır. İlanen ilgililere duyurulur.