173 Kalem Hırdavat Malzemeleri ve Yedek Parça alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2016/291511
1-İdarenin
a) Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3125924400 – 3125924477
c) Elektronik Posta Adresi: asmihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 173 Kalem Hırdavat Malzemesi ve Yedek Parça Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Deposu (Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad. No: 62 Yenimahalle/ANKARA)
c) Teslim tarihi: Sözleşme süresi içerisinde malzemelerin teslim programı ve son teslim tarihleri aşağıda belirtilmiştir: Tüm kalemler 365 günlük sözleşme süresi içerisinde; sözleşmenin imzalandığı günden itibaren tek parti halinde en geç 60 gün içerisinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ana Deposuna bir tutanak veya sevk irsaliyesi (vb.) ile teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Md. Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mh. Bağdat Cd. No:62 Yenimahalle/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 17.10.2016 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1.Avuç içi taşlama makinası, 2.Çok amaçlı zımpara ve derz açma makinası, , 6.Bolt matkap, 7.Akülü ve şarjlı vidalama, 26.Elektronik balans (4X14 W), 27. Elektronik balans (4X18 W), 48.Led projektör (1X50W), 49. Led projektör (1X75W), 50. Led projektör (1X150W), 167.Mekanik Çember Gerdirme ve Tokalama Makine Seti ile 172.Digital zaman saati 2(iki) yıl garantili olacaktır.Tüm ürünler için sözleşme süresi içerisinde değişim garantisi vardır. Garanti hususunda ayrıca bir belge istenmeyecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale kalemlerinden; 4.Demir Kesme Makası, 5.Profesyonel Silikon Tabancası, 12.Saf Su, 30.Sıvaüstü Tekli Sigorta Kutusu, 41. Kordon Kablo, 46.Kablo Kanalı, 64. Buat Kapağı, 65.İzoleBant, 94.Doğalgaz Macunu, 106.Leke ve İs Kapatıcı Boya, 107.Sprey Boya (Gri), 108.Sprey Boya (Beyaz), 109.Kontak Sprey, 116. Hışır Naylon, 118.C Profil, 119.U Profil, 120.Profil (40X40), 121. Profil (30X30), 122.Saten Alçı, 123. Kaba Sıva Alçı, 133.İnşaat Bağ Teli, 134.Polikarbon Levha, 135.İnşaat Demiri (8’lik), 136.İnşaat Demiri (10’luk), 137.Beton Çivisi, 138.Sunta Vidası, 139.Civata Başlı Vida, 140.Alçıpan Vidası, 141.Saç Vida, 142.Dübel (7’lik), 143.Dübel (8’lik), 144.Dübel (10’luk), 145.Dübel (16’lık), 146. Dübel (Gri-10’ luk), 147. Dübel (Gri-8’ lik), 148.PVC Pencere Menteşesi (7cm), 149.PVC Pencere Menteşesi (9cm), 150.Beton Delici Matkap Ucu, 151. Spiral Kesme Taşı Ağzı (Metal Kesme), 152.Merkezi Çekmece Kilidi, 154. Sineklik Fitili, 155.Çekiç (250 gr.), 156.Çekiç (500 gr.), 157.Alyan Anahtarı (12’lik), 157. Alyan Anahtarı (14’lük), 159.Kovan Anahtar, 160. Soğuk Demir Bükme Anahtarı, 161.Su Terazisi, 162.Krone Bıçağı, 163.Şarj Edilebilir Pil, 164.Pil Şarj Cihazı, 166.Süpürgelik (165. Kaleme Uygun), 167.Mekanik Çember Gerdirme ve Tokalama Makine Seti, 168. Plastik Sandık(85X85X120), 169. Plastik Sandık(70X70X100), 170.Şeffaf Yağmurluk, 171. Naylon Branda ve 173. Streç Filmkalemleri için numune veya katalog, broşür, fotoğraf vb. doküm verilme zorunluluğu bulunmamakla birlikte, diğer kalemler için numune veya katalog, broşür, fotoğraf vb. doküman istemi ile diğer işlemler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir:
1-İhale kalemlerinden; 1.Avuç içi taşlama makinası, 2.Çok amaçlı zımpara ve derz açma makinası, 3.Şarjlı darbeli somun sıkma makinası, 4.Demir kesme makası, 6.Bolt matkap, 7.Akülü ve şarjlı vidalama, 13.Otomatik sigorta (B10), 14. Otomatik sigorta(C10), 15. Otomatik sigorta (B16), 16. Otomatik sigorta (C16), 17. Otomatik sigorta(B20), 18. Otomatik sigorta (C20), 19. Otomatik sigorta (B25), 20. Otomatik sigorta(C25), 21. Otomatik sigorta (B32), 22. Otomatik sigorta(C32), 23.Termik manyetik şalter (63A), 24.Termik manyetik şalter (80A), 25- Termik manyetik şalter (100A), 31.Kaçak akım rölesi (32A), 32.Kaçak akım rölesi (40A), 33.Kontaktör (3TF4311), 34.Kontaktör (3TF4211), 35.Zaman saati, 36.TTR Kablo (en az 50cm-5X4mm),  37. TTR Kablo (en az 50cm-5X2,5mm), 38. TTR Kablo (en az 50cm-3X2,5mm), 39. TTR Kablo (en az 50cm-3X1,5mm), 40. TTR Kablo (en az 50cm-2X0,75mm), 47.Dış mekan led trafosu, 48.Led projektör (1X50W), 49. Led projektör (1X75W), 50. Led projektör (1X150W), 59.Topraklı grup priz (4’lü), 60.Topraklı grup priz (6’lı), 61.Sıva altı topraklı priz, 62.Sıva altı topraklı priz kenar kordonu, 63.Erkek fiş, 91.Doğalgaz hortumu, 92.Doğalgaz vanası (¾), 93.Doğalgaz  vanası (½), 99.İç cephe boyası (buz beyazı), 100.İç cephe boyası (beyaz), 101.İç cephe boyası plastik, 102.Dış cephe boyası, 103.Tavan boyası, 104.Antipas boyası, 105.Yağlı boya, 113.Robot fırça, 114.Teleskopik rulo sapı, 115.Teleskopik rulo sapı, 125.Montaj yapıştırıcısı sıvı tüp, 126.Mermer ve lavabo yapıştırıcısı, 127.Hızlı yapıştırıcı, 128.Şeffaf silikon, 129.Beyaz silikon, 130.Çok amaçlı katlanır merdiven (3 basamaklı), 131.Çok amaçlı katlanır merdiven (4 basamaklı), 132.Akrobat merdiven, 165.Lamina parke 8mm ve 172.Digital zaman saati için NUMUNE VERİLECEKTİR. Numunelerin her biri ayrı ayrı etiketlendirilecek, etiket üzerinde ihale kalem no ve malzemenin adı belirtilmek suretiyle kaşe ve imza edilebilecektir.
2- İhaleye, Ankara İli içerisinden katılım gerçekleştiren istekliler numuneleri Müdürlük Ana deposuna (ayniyat ve depo birimi) teslimine müteakip, teslim tutanağını teklif zarfında sunacaklardır. İhaleye, Ankara İli dışarısından katılım gerçekleştiren ve numune teslim edilmesi gereken kalemler için teklif verecek istekliler ise (ayniyat ve depo memurlarınca teslim alındığına dair imza edilmek üzere ) numune teslim tutanağını teklif zarfından ayrı olarak sunabileceklerdir. Ancak posta, kargo vb. kaynaklı gecikmelerde, ihale saatinden sonra teslim edilmek istenen numune veya teklif zarfları kabul edilmeyecektir. İdare yetkilileri sehven almış olsa da aynı şekilde teslim etmediği kabul edilerek teklifi değerlendirme dışı bırakılacak, teklif zarfı ise açılmadan iade edilecektir.
3-İhale kalemlerinden; 8.Akü 12V 7A, 9.Akü 12V 50A, 10.Akü 12V 60A, 11.Jel akü 12V 100A, 26.Elektronik balans (4X14 W), 27. Elektronik balans (4X18 W)), 28.Starter S-2, 29.Starter S-10, 42.Kablo kanalı (16X16), 43. Kablo kanalı (25X16), 44. Kablo kanalı (25X25), 45. Kablo kanalı (100X50), 51.Floresan lamba (18W), 52. Floresan lamba (36W), 53. Floresan lamba (14W), 54.Led ampul (12W), 55.Led ampul (3W), 56.Sıva üstü floresan armatür (4X18W), 57.Sıva üstü floresan armatür (2X18W), 58.Sıva üstü floresan armatür (4X18W-TMŞ), 66.Manşon 20’lik, 67.Manşon 32’lik, 68.Dirsek 20’lik, 69.Dirsek 25’lik, 70.Dirsek, 71.Rediksiyon(100X70), 72.Rediksiyon (100X50), 73.Rediksiyon (70X50), 74.Rediksiyon (125×100), 75.Tapa 20’lik, 76.Tapa 25’ lik, 77.Körüklü lavabo sifonu, 78.Körüklü çamaşır sifonu, 79.Sarı nipel (½), 80.Sarı nipel(¾), 81.Taharet musluğu, 82.Kada conta, 83.Mermer altı lavabo, 84.Otomatik hava purjörü, 85.Yer süzgeci yandan çıkışlı, 86.İç dişli rekor, 87.Dış dişli rekor, 88.Sayaç rekoru, 89.PVC boru, 90.Doğalgaz hortumu, 95.Kompozit boru, 96.Paslanmaz çelik elektrot, 97.Selülozik elektrot, 98.Dökme demir elektrot, 110.Saten rulo, 111.Tavan rulo, 112.Parmak rulo, 117.Alçıpan plaka, 124.Fayans yapıştırıcısı ( silikon katkılı) ile 153.Lavabo açıcı kimyasal sıvı için KATALOG, BROŞÜR, FOTOĞRAF VB. DOKÜMAN teklif zarfında sunulmalıdır.
4-Katalog, broşür, fotoğraf vb. lerinin üzerinde; teklif edilecek kalemin  birden fazla  marka/model içermesi ve fiyat bulunmaması durumunda, teklif edilen ürün istekli tarafından işaretlenmek suretiyle kaşe ve imza edilecektir. Tarif edildiği şekilde olmayan durumlarda en üst marka/model teklif edilen ürün olarak kabul edilecektir.
5-Numune veya Katalog, broşür, fotoğraf vb. doküman istenmeyen kalemler ile Katalog, broşür, fotoğraf vb. doküman üzerinden değerlendirilen kalemlere ait sözleşme sonrası teslim edilecek mallar Mal Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği çerçevesinde; muayenede uygun olmadığı ve sözleşme süresi içerisinde değiştirme sonrasında da uygun olmadığı tespit edildiği halinde  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu’ na göre işlem tesis edilecektir.
6-Teknik şartnameye aykırı numune teslim eden, katalog, fotoğraf, broşür vb. dokumanı teklif zarfında sunmayan veya teknik şartnameye aykırı katalog, fotoğraf, broşür vb. dokuman sunan isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Halk Bankası Ankara Batıkent Şubesi İban No: TR93 0001 2009 4570 0044 0000 04 hesabına açıklamalı (Doküman bedeli, istekli/ istekli adı, vergi numarası ve ihale kayıt numarası) olarak yatırılması ve İdarenin belirtilen adresinden dekont ibrazı ile doküman satın alınabilir.adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Tahakkuk ve Mali İşler Şube Md. Satınalma Birimi Mehmet Akif Ersoy Mh. Bağdat Cd. No:62 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

FACEBOOK YORUMLARI