26-09-2016 ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN (BASIN 434600)

0
59

DOSYA NO: 2016/304
Mahkememizden verilen 19/09/2016 tarih 2016/304 Esas 2016/420 Karar sayılı ilamıyla; Sivas İli, Zara İlçesi, Taşgöze Mah./Köyü 121 Cilt, 54 Hane, 64 BSN’de nüfusa kayıtlı bulunan 62212291386 T.C. Kimlik nolu Ziya ve Ayten’den olma, 03/06/1995 D.lu, İlkşan AYDIN, “İLKŞAN” olan isminin “SAVAŞ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olup, karar ilan olunur. 20/09/2016