26-05-2016-T.C. ANKARA BATI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-BASIN 342853

0
71

ESAS NO : 2016/158 Esas
Davacı Fettullah Baran Birgül tarafından, Davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 24/05/2016 tarihli 2016/158 esas sayılı kararla davacının davasının KABULÜ ile; Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Küçük Ziyaret Mahallesi Cilt No:40, Hane No:4’te nüfusa kayıtlı Hasan ve Zeliha’dan olma 18/09/1997 doğumlu Fettullah Baran Birgül’ün nüfus kayıtlarında Fettullah Baran olan isminin düzeltilerek İSKENDER BARAN olarak nüfusa kayıt ve TESCİLİNE, karar verilmiş olup,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.24/05/2016