26-05-2016-T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ-BASIN 342703

0
91

2015/4892 ESAS
Taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara ili, Keçiören ilçesi, Tepebaşı mahallesi, 4827/8 ada/parseli teşkil eden 1183,00 m2. yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan 75/1183 arsa paylı, zemin kat 6 nolu taşınmaz ile bağlantısı olan 6 nolu kömürlüğün satışı yapılacaktır. Adresi: Tepebaşı mah. Bayrak sk. 39/6 Keçiören Ankara’dır. Taşınmazın bulunduğu bina toplam 5 katlıdır. Açık otoparkı mevcuttur. Satışı yapılacak imarlı taşınmaz: 3 oda, salon, antre, mutfak, banyo, vvc ve balkondan oluşmakladır. Doğalgaz kombi sistemiyle ısıtılmaktadır. Net kullanım alanı 68,00 m2.dir. Her türlü belediye hizmetinden yararlanan taşınmaza ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 80.000,00 TL. KDV Oranı :%1
1. Satış Günü : 01/07/2016 günü 11:45 – 11:55 arası
2. Satış Günü : 29/07/2016 günü 11:45 – 11:55 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi I Nolu Mezat Salonu – Sıhhiye ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (i5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmaınak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4892 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/05/2016 ;