ESAS NO : 2016/46 Esas
KARAR NO : 2016/137
Davacı Ecrin Büngül tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 15/04/2016 tarih ve 2016/46 E, 2016/137 K sayılı ilam gereğince;
Davanın kabulü ile, Afyonkarahisar, Emirdağ ilçesi, Topdere mahallesi, Cilt 95, Hane 111, BSN 47 de kayıtlı Necati ve Nazver Tuba’dan olma 24/06/1996 doğumlu, 13177443662 TC kimlik nolu davacı Ecrin Büngül’ün adının ECRİN GÖKÇE, Büngül soyadının silinerek BİNGÜL olarak düzeltilmesi ile “ECRİN GÖKÇE BİNGÜL” olarak kaydedilmesine, karar verildiği ilan olunur.24/05/2016