26-01-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN-BASIN 233369

0
294

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2016 gün ve 129 sayılı kararı ile onaylanan Çankaya İlçesi Lodumlu (Beytepe) Kd.5466 nolu parsele ilişkin 1/25000,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.